studio za grafički, web dizajn

i digitalni marketing

pogledaj više

Trenutno radimo na našoj novoj stranici

ali kao i uvijek, stojimo vam na raspolaganju

Naše uslugeVizualni identitet

dizajn logotipa, posjetnice, pečata, uredskih materijala

Materijali za oglašavanje

dizajn letaka, brošura, plakata, oglasa, newslettera

Proizvodi

dizajn ambalaže, časopisa, knjiga, suvenira

Web dizajn

moderan, atraktivan i prilagodljiv dizajn

Ilustracija

tehnička,
reklamna,
umjetnička

Kaligrafija

za diplome, pozivnice, zahvalnice, čestitke

Foto i video

fotografiranje, obrada fotografija, snimanje i montiranje videa

Društvene mreže

osmišljavanje kampanja i oblikovanje sadržaja za društvene mreže